عبارات اختصاری در زبان آلمانی

34562542352525
مقالات

عبارات اختصاری در زبان آلمانی

حتما برای همه ما پیش آمده که بخواهیم به جای یک کلمه بلند از یک عبارت اختصاری استفاده کنیم، البته که ما فارسی زبان ها حتی اسامی خاص را نیز خلاصه میکنیم مثلا به عاطفه میگوییم عاطی، یا به انسیه میگوییم انسی، یا به جای فاطمه از فاطی و به جای محمد از لفط ممد بهره میبریم 🙂 یا به sms میگوییم s و…

در زبان آلمانی هم اختصار ها وجود دارند البته نه به این غلظت، نه تنها در آلمانی بلکه در تمامی زبان ها، مثلا در انگلیسی به جای استفاده از television از tv استفاده میکنند یا به جای به کارگیری عبارت wordpress از wp بهره میبرند.

اختصارات در زبان آلمانی Abkürzungen  گفته میشود و البته که در بسیاری از مکالمات روزمره و نامه نگاری ها و ایمیل ها و پیام ها کاربرد دارد پس باید خیلی خوب این اختصارات را یاد بگیرید هرچند از آنها استفاده نکنید اما باید بدانید که برای تسلط بر یک زبان توجه به این ابعاد از زبان نیز بسیار حائز اهمیت است.

اختصارات بخش مهمی از مهارت نوشتاری شما محسوب میشود. همچنین در صحبت های روزمره ممکن از کسانی از اختصارات استفاده کنند. البته این نکته را مدنظر داشته باشید که اختصارات در مکالمه ها بیشتر در صحبت های دوستانه و غیر رسمی به کار گرفته میشود نه در صحبت های رسمی و محترمانه. مثلا شما هیچ وقت به مدیر خود نمیگویید فلان متن رو برام اس کن. بلکه میگویید آن مطلب را برای من پیامک کنید. در حالی که عبارت اول را احتمالا در جمع دوستانه استفاده خواهید کرد.

اختصارات آلمانی درست مانند زبان عامیانه، قسمت مهمی از فرهنگ آلمانی میباشد. به عنوان مثال، اگر اطلاعات زیادی در مورد تاریخ آلمان و آلمان تقسیم شده قدیم ندارید، ممکن است ندانید که BRD و DDR به ترتیب به آلمان غربی سابق و آلمان شرقی سابق حال حاضر اشاره می کنند.

حتما در جزوء شخصی خود که برای زبان آلمانی تهیه کرده اید قسمتی را برای این اختصارات در نظر بگیرید چرا که حتما در آینده ای نزدیک از آنها استفاده خواهید کرد.

عبارات اختصاری مهم در زبان آلمانی

ما در آکادمی زبان آلمانی پوریا خانی لیستی از پرکاربردترین و رایج ترین عبارت های اختصاری یا همان مخفف ها را تهیه کرده ایم که یادگیری آن ها در روند یادگیری زبان آلمانی بسیار موثر خواهند بود.

این عبارات را حتما در تمرین های مکالمه و نیز در تمرین های نوشتاری خود جای دهید.

موارد

Nom. — nominative (نهاد یا فاعل)
Akk. — akkusativ (مفعول مستقیم)
Dat. — dativ (مفعول با واسطه)
Gen. — genitiv (مضاف الیه)

مثال:

Der Akk.، Dat.، and Gen. sind nur drei von den vier deutschen Fällen.

(مفعول مستقیم، مفعول با واسطه و مضاف الیه تنها سه مورد از چهار مورد آلمانی است)

عناوین

Fr. — Frau (خانم)
Frl. — Fraulein (دوشیزه)
Hr. — Herr (آقا)

مثال:

Guten Tag, Hr. Rosenhund!

(روز خوش، آقای روزنهوند!)

Fr. Helga, darf ich gehen?

(خانم هلگا، ممکن است بروم؟)

شجره نامه

geb. — geboren (متولد/ خواننده؛ معمولا این مخفف بعد از نام متاهل یک زن و قبل از نام دختر به کار برده می شود)
verh. — verheiratet (متاهل)
Wwe/Wwer — Witwe/Witwer (بیوه)

مثال:

Liebe Wwer, schreibt er.

(او نوشت: بیوه عزیز)

Sie sind verh. sagt er frohlich

(خوشبختانه می گوید: آنها ازدواج کرده اند!)

آلمان

BRD — Bundesrepublik Deutschland (آلمان غربی سابق)
DDR — Deutsche Demokratische Republik (آلمان شرقی سابق)

مثال:

Es war einmal zwei Teile von Deutschland: es gibt die DDR und die BRD.

(زمانی دو بخش آلمان وجود داشت: DDR و BRD.)

اندازه گیری ها

cal. — Kalorie (کالری)
cbm — Kubikmeter (متر مکعب)
ccm — Kubikzentimeter (سانتی متر مکعب)
kg. Kilogramm— (کیلوگرم)
km. — Kilometer (کیلومتر)
kW — Kilowatt (کیلو وات)⦁ m — Meter (متر)
mm — Millimeter (میلی متر)

مثال:

Die Strecke ist ein hundert km.

(فاصله ۱۰۰ کیلومتر است.)

زمان

abds. — abends (بعد از ظهر)
d.M. — Dieses Monats (این ماه)
inzw. — inzwischen (در حال حاضر)
Jh. — Jahrhundert (قرن)
sek. — Sekunde (دوم)
Std. — Stunde (ساعت)
tägl. — täglich (روزانه)

مثال:

Mein Treffen heute dauert eine Std.

(جلسه امروز من یک ساعته است.)

Der Planer sagt, “Trainieren Sie tägl.”

(برنامه ریز می گوید، “روزانه آموزش دهید.”)

حمل و نقل

Bhf. — Bahnhof (ایستگاه)
LKW — Lastkraftwagen (SUV)
PKW — Personenkraftwagen (ماشین)
S-Bahn — Schnellbahn/Stadtbahn (راه آهن شهری)

مثال:

Sehen Sie ein Zeichen für die S-Bahn?

(آیا تابلویی برای راه آهن شهری می بینید؟)

Fahren Sie einen LKW oder einen PKW?

(آیا شما با SUV می روید یا با اتومبیل شخصی رانندگی می کنید؟)

محل اقامت

App. Apartment/Wohnung (آپارتمان)
Bek/BK — Bad/Bäder (حمام)
EFH — Einfamilienhaus (خانه تک خانواده)
KDB — Küche Dusche Bad (آشپزخانه، دوش، حمام)
NK — Nebenkosten (تاسیسات شهری مانند آب، برق، گاز)
SZ — Schlafzimmer (اتاق خواب)

مثال:

Die Raumaufteilung enthaltet nur eines SZ.

(نقشه این طبقه فقط شامل یک اتاق خواب است)

Wollen Sie eines EFH kaufen? Oder etwas gröβer?

(آیا می خواهید یک خانه تک خانوادگی بخرید؟ یا چیز بزرگتری مد نظر دارید؟)

قانون

GG — Grundgesetz (قانون اساسی)
BG — Bürgerliches Gesetzbuch (کد مدنی)
BGH — Bundesgerichtshof (دادگاه عالی فدرال)
KfzPflVV — Kraftfahrzeug-Pflichtversicherungsverordnung (مقررات بیمه یک ماشین)

مثال:

Man muss das GG respektieren.

(باید به قانون اساسی احترام گذاشت)

Wissen Sie etwas über das BG?

(آیا شما در مورد کد مدنی چیزی می دانید؟)

انجمن ها و گروه ها

DFB — Deutsche Fuβballbund (اتحادیه فوتبال آلمان)
GmbH — Gesellschaft mit beschränkter Haftung (شرکت با مسئولیت محدود؛ LLC)
IRK — International Rotes Kreuz (صلیب سرخ بین المللی)

مثال:

Der IRK hilft die, die arm sind.

(صلیب سرخ بین المللی به افراد فقیر کمک می کند)

Der DFB ist sehr stark im Deutschland.

(اتحادیه فوتبال آلمان در آلمان بسیار قدرتمند است)

موارد متفرقه

Abk. — Abkürzung (مخفف)
beisp. — beispielsweise (به عنوان مثال)
desgl. — desgleichen (همچنین، به همین ترتیب)
d.h. — das heiβt (یعنی، به عنوان مثال)
do. dito — (همچنین)
etw. — etwas (چیزی)
m.a.W. — mit anderen Worten (به عبارت دیگر)
z.B. — zum Beispiel (به عنوان مثال)
b.w. bitte wenden — (لطفا برگردانید)
bzw. — beziehungsweise (و، یا، به ترتیب)
dazw. — dazwischen (بین)
f./ff. — folgende Seite(n) (صفحه های دنبال شده)
i.D. — im Durchschnitt (به طور متوسط)
kompl. — komplett (کامل)
m.E. — meines Erachtens (به نظر من)
MFG — mit freundlichen Grüβen (با احترام شما)
m.M./m.M.n. — meiner Meinung/meiner Meinung nach (به نظر من)
m.W. — meines Wissens (تا آنجا که من می دانم)
Pkt. — Punkt (نقطه)
St. — Stück (قطعه)
Tel. — Telefon (تلفن)
u. — und (و)
übl./üblw. — üblich/üblicherweise (معمولا)
usw. — und so weiter (و غیره)
u.zw. — und zwar (یعنی)
w.o. — wie oben (همانطور که در بالا گفته شده)
z.T. — zum Teil (به طور جزئی)

مثال:

Ein St. kostest mir vier Euros.

(یک قطعه برای من چهار یورو هزینه دارد)

Lesen Sie die f. bitte.

(لطفا صفحات زیر را بخوانید)

Sie wissen jetzt viele Abk., oder?

(الان خیلی از اختصارات را می دانید، درست است؟)

Meine Schwester schickt mir eine SMS: “Bringt etw. bitte!”

(خواهرم به من پیام داد: لطفا چیزی بیاور)

منابعی برای پیدا کردن اختصارات کلمات آلمانی

آکادمی پوریا خانی یک منبع بسیار عالی برای اختصارات را میخواهد به زبان آموزان خود معرفی کند، سایت  Abkuerzungen.de  را در مرورگر خود باز کنید، این یک منبع فوق العاده است که به شما امکان می دهد اختصارات و معانی را جستجو کنید. نگران نباشید، اختصار مورد نظر خود را وارد کنید و جستجو را کلیک کنید. سپس تعاریف احتمالی کلمه اختصار برای شما لیست می شوند.

همچنین برعکس، اگر فکر می کنید کلمه خاصی دارای مخفف باشد، فقط آن کلمه را در جعبه جستجو تایپ کنید و هرگونه اختصار احتمالی آن ظاهر می شود.

اگر به دنبال یک منبع مخفف یک مرحله ای هستید، نکات و منابع ترجمه آلمانی این لیست را برای شما فراهم می کند. این حروف اختصاری به صورت حروف الفبا طبقه بندی شده اند و ترجمه های آلمانی و انگلیسی آنها در یک ستون ذکر شده است.

برای دیدن اینکه چگونه اختصارات همراه با اختصارات محاوره ای، عامیانه و اصطلاحات در زندگی و فرهنگ روزمره آلمان نقش دارند، به شما پیشنهاد میکنیم که یادگیری آلمانی را با FluentU شروع کنید FluentU شامل فیلم های واقعی، موزیک ویدیو ها، تریلر های فیلم، اخبار و گفتگو های برنامه ها است که می تواند به شما در یادگیری کلمات اختصار کمک کند.

فرمول مخفف کردن کلمات در مکالمات غیر رسمی و محاوره ای

بسیاری از اختصارات فوق ولی نه همه آنها، به طور مکرر در گفتار روزانه آلمانی استفاده می شود. چند اختصار بعدی تلاقی رسمی و غیررسمی این کلمات است، اما برای درک گفتار محاوره ای زبان آلمانی فوق العاده مفید است. به چند عبارت بعدی نگاهی دقیق بیندازید و حتما آنها را در مطالعه واژگان خود بگنجانید!

یک اختصار معمول شامل افزودن “i” به انتهای کلمه یا نام است.

(Timmy) Timmi

این روند فکری همانند نام مستعار و یا نام حیوانات خانگی مانند بیلی برای ویلیام یا ریکی برای ریچارد را دنبال می کند.
کوتاه کردن معمول دیگر شامل استفاده از apostrophe برای نشان دادن مخفف است.

Ich hab ’- Ich habe (I have)

اگرچه به نظر می رسد فقط یک حرف را حذف کنید، عملی بیش از حد مجاز است به این فکر کنید که چند بار در مکالمات خود از انقباضات استفاده می کنید. این زمانی است که از Ich hab بیشتر در آلمانی استفاده می شود و بیشتر در گفتار کاربرد دارد.

Prof – Professor (استاد)
Universität – Uni (دانشگاه)
Sozi – Sozialist (سوسیالیست)

مثال:

Dieser Sommer gehe ich zur Uni.

(این تابستان من به دانشگاه می روم.)

اختصارات متن عامیانه و اینترنتی

Denglisch – Deutsch و Englisch ترکیبی از

FG – freches / fettes Grinsen (پوزخند گسترده)

HDF – Halt die / deine Fresse (ساکت شوید)

RL- richtiges Leben (زندگی واقعی)

LG – Liebe Grüβe (با احترام فراوان)

Vokuhila – vorne kurz hinten lang (کوتاه در جلو و بلند در عقب مانند شاه ماهی)

HDF! schrie ich. (ساکت شوید! من گریه کردم.)

برای یادگیری بهتر این عبارات اختصاری بهتر از هفته ای چند مورد از این عبارات را به طور کامل بررسی کنید. بدین ترتیب در مدت زمانی بسیار کوتاه در این بخش از دانش زبان آلمانی بسیار پیشرفت خواهید کرد.

آکادمی زبان پوریا خانی در انتهای این مطلب به شما پیشنهاد میکند که جهت یادگیری اینگونه مباحث مهم و بسیار کاربردی پکیج های گرامر های طلایی زبان آلمانی و گفتار و نوشتار طلایی زبان آلمانی را حتما تهیه و درآنها شرکت کنید. این دو پکیج فوق العاده ترین پکیج های حال حاضر در بین دوره های سایت های ایرانی ست.

دیدگاه خود را اینجا قرار دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

درباره آموزش زبان آلمانی پوریا خانی

دوره های آموزشی آکادمی زبان پوریا خانی گزیده ای از علمی است که در طول سال ها مطالعه و آموزش آکادمیک در دانشگاه ها و آموزشگاه های تاپ میباشد.