به آکادمی پوریا خانی خوش آمدید؛ آموزش اصولی زبان آلمانی با بیشترین کارنامه قبولی

آموزش اصولی زبان آلمانی با بیشترین کارنامه قبولی

به آکادمی پوریا خانی خوش آمدید

آموزش زبان آلمانی

آموزش اصولی و کاربردی زبان آلمانی

a2-startenwir-files

فایلهای PDF دوره عمومی زبان آلمانی سطح Starten wir! A2

دانلود پی دی اف کتاب سطح Starten wir! A2 ، …

ادامه مطلب
a1-startenwir-files

فایلهای PDF دوره عمومی زبان آلمانی سطح Starten wir! A1

دانلود پی دی اف کتاب سطح Starten wir! A1 ، …

ادامه مطلب
ghaleb-shakhes-filea-c11

فایلهای PDF دوره عمومی زبان آلمانی C1.1 زیشا SICHER

دانلود پی دی اف کتاب سطح C1.1 زیشا SICHER ، …

ادامه مطلب
ghaleb-shakhes-c1.2

فایلهای PDF دوره عمومی زبان آلمانی C1.2 زیشا SICHER

دانلود پی دی اف کتاب سطح C1.2 زیشا SICHER ، …

ادامه مطلب
b1-startenwir-files

فایلهای PDF دوره عمومی زبان آلمانی سطح Starten wir! B1

دانلود پی دی اف کتاب سطح Starten wir! B1 ، …

ادامه مطلب
ghaleb-shakhes-b22

فایلهای PDF دوره عمومی زبان آلمانی B2.2 زیشا SICHER

دانلود پی دی اف کتاب سطح B2.2 زیشا SICHER ، …

ادامه مطلب
b.21 sicher files

فایلهای PDF دوره عمومی زبان آلمانی B2.1 زیشا SICHER

دانلود پی دی اف کتاب سطح SICHER زیشا B2.1 ، کتاب …

ادامه مطلب
b+ sicher files

فایلهای PDF دوره عمومی زبان آلمانی سطح +B1 زیشا SICHER

دانلود پی دی اف کتاب سطح +B1 زیشا SICHER ، کتاب …

ادامه مطلب
ghaleb-shakhes-filea-B12

فایلهای PDF دوره عمومی زبان آلمانی سطح B1.2 منشن Menschen

دانلود پی دی اف کتاب منشن b1,2 ، کتاب صوتی ، …

ادامه مطلب
B1.1-FILES-PIC

فایلهای PDF دوره عمومی زبان آلمانی سطح B1.1 منشن Menschen

دانلود پی دی اف کتاب منشن b1,1 ، کتاب صوتی ، …

ادامه مطلب
3563664574747

فایلهای PDF دوره عمومی زبان آلمانی سطح A2.2 منشن Menschen

دانلود پی دی اف کتاب منشن A2.2 ، کتاب صوتی ، …

ادامه مطلب
346525352525

فایلهای PDF دوره عمومی زبان آلمانی سطح A2.1 منشن Menschen

دانلود پی دی اف کتاب منشن A2.1 ، کتاب صوتی ، …

ادامه مطلب

درباره آموزش زبان آلمانی پوریا خانی

دوره های آموزشی آکادمی زبان پوریا خانی گزیده ای از علمی است که در طول سال ها مطالعه و آموزش آکادمیک در دانشگاه ها و آموزشگاه های تاپ میباشد.