به آکادمی پوریا خانی خوش آمدید؛ آموزش اصولی زبان آلمانی با بیشترین کارنامه قبولی

آموزش اصولی زبان آلمانی با بیشترین کارنامه قبولی

به آکادمی پوریا خانی خوش آمدید

آموزش زبان آلمانی

آموزش اصولی و کاربردی زبان آلمانی

a2-startenwir-files

فایلهای PDF دوره عمومی زبان آلمانی سطح Starten wir! A2

دانلود پی دی اف کتاب سطح Starten wir! A2 ، …

ادامه مطلب
a1-startenwir-files

فایلهای PDF دوره عمومی زبان آلمانی سطح Starten wir! A1

دانلود پی دی اف کتاب سطح Starten wir! A1 ، …

ادامه مطلب
b1-startenwir-files

فایلهای PDF دوره عمومی زبان آلمانی سطح Starten wir! B1

دانلود پی دی اف کتاب سطح Starten wir! B1 ، …

ادامه مطلب

درباره آموزش زبان آلمانی پوریا خانی

دوره های آموزشی آکادمی زبان پوریا خانی گزیده ای از علمی است که در طول سال ها مطالعه و آموزش آکادمیک در دانشگاه ها و آموزشگاه های تاپ میباشد.