دوره آمادگی آزمون B1 زبان آلمانی

بدون امتیاز 0 رای
675,000 تومان

مشاهده ویدئو های جلسه جلسه Hören جلسه Lesen جلسه Schreiben جلسه Sprechen دوره آمادگی آزمون b1 بصورت جامع و کامل…

1,305
675,000 تومان

دوره آمادگی آزمون B2 زبان آلمانی

بدون امتیاز 0 رای
685,000 تومان

مشاهده ویدئو های جلسه جلسه Hören جلسه Lesen جلسه Schreiben جلسه Sprechen دوره آمادگی آزمون B2 زبان آلمانی بصورت جامع…

1,476
685,000 تومان