دوره عمومی آموزش زبان آلمانی سطح B2.1

تماشای ویدئو های دوره نمونه تدریس دوره توضیحات دوره: دوره عمومی آموزش زبان آلمانی سطح B2.1 توسط استاد پوریا خانی…

1,263
695,000 تومان

دوره عمومی آموزش زبان آلمانی سطح B2.1 (دروس 6-5-4)

تماشای ویدئو های دوره نمونه تدریس دوره توضیحات دوره: دوره عمومی آموزش زبان آلمانی سطح B2.1 توسط استاد پوریا خانی…

1,319
695,000 تومان