دوره عمومی آموزش زبان آلمانی سطح A1.1 Starten Wir

تماشای ویدئو های دوره نمونه تدریس دوره دوره آفلاین اشتارتن ویا A1.1 شامل 14 جلسه آموزشی بوده که این جلسات…

220
665,000 تومان

دوره عمومی آموزش زبان آلمانی سطح A1.2 Starten Wir

تماشای ویدئو های دوره نمونه تدریس دوره دوره آفلاین اشتارتن ویا A1.2 شامل 13 جلسه آموزشی بوده که این جلسات…

171
665,000 تومان