مردم آلمان، فرهنگ و آداب

نگاهی به مردم آلمان، فرهنگ و آداب و رسوم آنها

آلمان بیش از 80 میلیون نفر جمعیت دارد و دارای ادیان، …

ادامه مطلب

درباره آموزش زبان آلمانی پوریا خانی

دوره های آموزشی آکادمی زبان پوریا خانی گزیده ای از علمی است که در طول سال ها مطالعه و آموزش آکادمیک در دانشگاه ها و آموزشگاه های تاپ میباشد.