ساختار و متد آموزش زبان آلمانی

نگاهی به ساختار و متد آموزش زبان آلمانی در آکادمی پوریا خانی

زبان آلمانی (Deutsch) زبان اروپایی است که اکثراً در مناطق مرکزی …

ادامه مطلب

درباره آموزش زبان آلمانی پوریا خانی

دوره های آموزشی آکادمی زبان پوریا خانی گزیده ای از علمی است که در طول سال ها مطالعه و آموزش آکادمیک در دانشگاه ها و آموزشگاه های تاپ میباشد.