آموزش وبسایت پوریا خانی

در ادامه ویدئو های آموزش وبسایت پوریا خانی شامل آموزش ثبت نام در وبسایت آکادمی پوریا خانی با موبایل و کامپیوتر ، لاگین با موبایل و کامپیوتر و خرید دوره از طریق موبایل و کامپیوتر برای زبان آموزان عزیز بارگذاری شده است. در صورت وجود هر گونه ابهام از طریق بخش تماس با ما با پشتیبانی تماس حاصل فرمایید.

ویدئو آموزش ثبت نام در موبایل

ویدئو آموزش لاگین در موبایل

ویدئو آموزش خرید و تماشای دوره با موبایل

ویدئو آموزش ثبت نام در کامپیوتر

ویدئو آموزش لاگین در کامپیوتر

ویدئو آموزش خرید و تماشای دوره با کامپیوتر