به آکادمی پوریا خانی خوش آمدید؛ آموزش اصولی زبان آلمانی با بیشترین کارنامه قبولی

آموزش اصولی زبان آلمانی با بیشترین کارنامه قبولی

به آکادمی پوریا خانی خوش آمدید

آموزش زبان آلمانی

آموزش اصولی و کاربردی زبان آلمانی

ghaleb-shakhes-filea-B12

فایلهای PDF دوره عمومی زبان آلمانی سطح B1.2 منشن Menschen

دانلود پی دی اف کتاب منشن b1,2 ، کتاب صوتی ، …

ادامه مطلب
B1.1-FILES-PIC

فایلهای PDF دوره عمومی زبان آلمانی سطح B1.1 منشن Menschen

دانلود پی دی اف کتاب منشن b1,1 ، کتاب صوتی ، …

ادامه مطلب
3563664574747

فایلهای PDF دوره عمومی زبان آلمانی سطح A2.2 منشن Menschen

دانلود پی دی اف کتاب منشن A2.2 ، کتاب صوتی ، …

ادامه مطلب
346525352525

فایلهای PDF دوره عمومی زبان آلمانی سطح A2.1 منشن Menschen

دانلود پی دی اف کتاب منشن A2.1 ، کتاب صوتی ، …

ادامه مطلب
menschen-A1.2-files

فایلهای PDF دوره عمومی زبان آلمانی سطح A1.2 منشن Menschen

دانلود پی دی اف کتاب منشن A1.2 ، کتاب صوتی ، …

ادامه مطلب
4563563636

فایلهای PDF دوره عمومی زبان آلمانی سطح A1.1 منشن Menschen

دانلود پی دی اف کتاب منشن A1.1 ، کتاب صوتی ، …

ادامه مطلب

درباره آموزش زبان آلمانی پوریا خانی

دوره های آموزشی آکادمی زبان پوریا خانی گزیده ای از علمی است که در طول سال ها مطالعه و آموزش آکادمیک در دانشگاه ها و آموزشگاه های تاپ میباشد.