0 نفر در حال مطالعه

نمونه تدریس دوره ها

نمونه تدریس پکیج طلایی

پخش ویدیو

گرامر های طلایی سطح A1 تا B1

پخش ویدیو

گرامر های طلایی سطح B1 تا B2

پخش ویدیو

گرامر های طلایی سطح B2 تا C1

پخش ویدیو

گفتار و نوشتار طلایی سطح A1 تا B1

پخش ویدیو

گفتار و نوشتار طلایی سطح B1 تا B2

نمونه تدریس دوره های منشن

نمونه تدریس دوره خط به خط اشتارتن ویا

نمونه تدریس دوره های زیشا

پخش ویدیو

دوره آفلاین زیشا سطح B2 دروس 1,2,3

پخش ویدیو

دوره آفلاین زیشا سطح B2 دروس 4,5,6

پخش ویدیو

دوره آفلاین زیشا سطح B2 دروس 7,8,9

پخش ویدیو

دوره آفلاین زیشا سطح B2 دروس 10,11,12

نمونه تدریس پکیج آمادگی آزمون

پخش ویدیو

پکیج آمادگی آزمون سطح B1 (گوته و OSD)

پخش ویدیو

پکیج آمادگی آزمون سطح B2 (گوته)

پخش ویدیو

پکیج آمادگی آزمون سطح B2 (OSD)

به بالای صفحه بردن