0 نفر در حال مطالعه

مینی دوره رایگان صفر تا صد کتاب اشتارتن ویا

مدرس: استاد خانی

تعداد جلسات

10 جلسه

ویژگی های مینی دوره

مینی دوره رایگان صفر تا صد کتاب اشتارتن ویا شامل 10 جلسه میباشد.

این مینی دوره شامل تمامی سطوح کتاب اشتارتن ویا از سطح A1.1 تا B1.1 میباشد.

این مینی دوره فاقد فایل جزوء میباشد. جهت دریافت فایل جزوء اختصاصی باید در دوره های اصلی ثبت نام نمایید.

دوره های رایگان فاقد پشتیبانی درسی میباشند.

سرفصل های دوره

جلسه 1 : تدریس گرامر درس 1 سطح A1.1

جلسه 2 : تدریس کتاب درس 1 سطح A1.1

جلسه 3 : تدریس گرامر درس 1 سطح A1.2

جلسه 4 : تدریس کتاب درس 1 سطح A1.2

جلسه 5 : تدریس گرامر درس 1 سطح A2.1

جلسه 6 : تدریس کتاب درس 1 سطح A2.1

جلسه 7 : تدریس گرامر درس 1 سطح A2.2

جلسه 8 : تدریس کتاب درس 1 سطح A2.2

جلسه 9 : تدریس گرامر درس 1 سطح B1.1

جلسه 10 : تدریس کتاب درس 1 سطح B1.1

به بالای صفحه بردن