به آکادمی پوریا خانی خوش آمدید؛ آموزش اصولی زبان آلمانی با بیشترین کارنامه قبولی

آموزش اصولی زبان آلمانی با بیشترین کارنامه قبولی

به آکادمی پوریا خانی خوش آمدید

آموزش زبان آلمانی

آموزش اصولی و کاربردی زبان آلمانی

ما 25 دوره برای شما پیدا کردیم
مشاهده

آموزش خط به خط کتاب منشن سطح A1.1

25 درس
8.6 ساعت
مبتدی

آموزش خط به خط کتاب منشن Menschen A1.1 …

آنچه یاد خواهید گرفت
الفبای زبان آلمانی
صرف افعال با قاعده / بی قاعده
صرف افعال خاص / ضمایر شخصی
معرفی خود / احوال پرسی و...
آرتیکل / اعداد / شغل
سن / وضعیت تاهل
ضمایر شخصی / آرتیکل معین و نامعین
سوالی کردن جملات / معرفی اعضای خانواده
اظهار نظر در مورد یک چیز
صحبت راجع به جنس و رنگ اشیاء
آکوزاتیو / جمع اسامی
مکالمه تلفنی / افعال مدال
نحوه گفتن ساعت / اوقات روز
افعال جدا شدنی
قید های زمان / پرفکت
ماضی مطلق / فصل ها و ماه ها
رایگان
آنچه یاد خواهید گرفت
حروف الفبا
افعال با قاعده، بی قاعده، ضمایر شخصی
نحوه معرفی
مکالمه در مورد شغل
آرتیکل
اعداد و سن و سال
مکالمه در مورد تاهل
آکوزاتیو