دوره های آموزشی آکادمی پوریا خانی

آکادمی پوریا خانی با برگزاری کاربردی ترین دوره های آموزش زبان آلمانی در سطوح مقدماتی ، متوسطه و پیشرفته از برترین آکادمی های آنلاین میباشد.

دوره های آموزشی آکادمی زبان پوریا خانی گزیده ای از علمی است که در طول سال ها مطالعه و آموزش آکادمیک در دانشگاه ها و آموزشگاه های تاپ میباشد.

دوره آمادگی آزمون B1 زبان آلمانی گوته و osd

تماشای ویدئو های دوره نمونه تدریس دوره دوره آمادگی آزمون b1 بصورت جامع و کامل آزمون موسسات Goethe و ÖSD…

1,319
675,000 تومان

دوره آمادگی آزمون B2 زبان آلمانی گوته و osd

تماشای ویدئو های دوره نمونه تدریس دوره دوره آمادگی آزمون B2 زبان آلمانی بصورت جامع بوده و آزمون موسسات Goethe…

1,502
685,000 تومان

دوره عمومی آموزش زبان آلمانی سطح A1.1

تماشای ویدئو های دوره نمونه تدریس دوره توضیحات دوره: دوره های عمومی آفلاین شامل 14 جلسه آموزشی بوده که این…

1,498
665,000 تومان

دوره عمومی آموزش زبان آلمانی سطح A1.1 Starten Wir

تماشای ویدئو های دوره نمونه تدریس دوره دوره آفلاین اشتارتن ویا A1.1 شامل 14 جلسه آموزشی بوده که این جلسات…

220
665,000 تومان

دوره عمومی آموزش زبان آلمانی سطح A1.2

تماشای ویدئو های دوره نمونه تدریس دوره توضیحات دوره: دوره های عمومی آفلاین شامل 14 جلسه آموزشی بوده که این…

1,266
665,000 تومان

دوره عمومی آموزش زبان آلمانی سطح A1.2 Starten Wir

تماشای ویدئو های دوره نمونه تدریس دوره دوره آفلاین اشتارتن ویا A1.2 شامل 13 جلسه آموزشی بوده که این جلسات…

171
665,000 تومان

دوره عمومی آموزش زبان آلمانی سطح A2.1

تماشای ویدئو های دوره نمونه تدریس دوره توضیحات دوره: دوره های عمومی آفلاین شامل 14 جلسه آموزشی بوده که این…

1,318
675,000 تومان

دوره عمومی آموزش زبان آلمانی سطح A2.1 Starten Wir

تماشای ویدئو های دوره نمونه تدریس دوره دوره های عمومی آفلاین شامل 14 جلسه آموزشی بوده که این جلسات شامل…

140
675,000 تومان

دوره عمومی آموزش زبان آلمانی سطح A2.2

تماشای ویدئو های دوره نمونه تدریس دوره توضیحات دوره: دوره های عمومی آفلاین شامل ۱۴ جلسه آموزشی بوده که این…

1,240
675,000 تومان

دوره عمومی آموزش زبان آلمانی سطح B1.1

تماشای ویدئو های دوره نمونه تدریس دوره توضیحات دوره: دوره های عمومی آفلاین شامل 14 جلسه آموزشی بوده که این…

1,240
685,000 تومان

دوره عمومی آموزش زبان آلمانی سطح B1.2

تماشای ویدئو های دوره نمونه تدریس دوره توضیحات دوره: دوره های عمومی آفلاین شامل 14 جلسه آموزشی بوده که این…

1,251
685,000 تومان

دوره عمومی آموزش زبان آلمانی سطح B2.1

تماشای ویدئو های دوره نمونه تدریس دوره توضیحات دوره: دوره عمومی آموزش زبان آلمانی سطح B2.1 توسط استاد پوریا خانی…

1,263
695,000 تومان