دوره های آموزشی آکادمی پوریا خانی

آکادمی پوریا خانی با برگزاری کاربردی ترین دوره های آموزش زبان آلمانی در سطوح مقدماتی ، متوسطه و پیشرفته از برترین آکادمی های آنلاین میباشد.

دوره های آموزشی آکادمی زبان پوریا خانی گزیده ای از علمی است که در طول سال ها مطالعه و آموزش آکادمیک در دانشگاه ها و آموزشگاه های تاپ میباشد.

دوره آمادگی آزمون B1 زبان آلمانی

بدون امتیاز 0 رای
675,000 تومان

مشاهده ویدئو های جلسه جلسه Hören جلسه Lesen جلسه Schreiben جلسه Sprechen دوره آمادگی آزمون b1 بصورت جامع و کامل…

1,305
675,000 تومان

دوره آمادگی آزمون B2 زبان آلمانی

بدون امتیاز 0 رای
685,000 تومان

مشاهده ویدئو های جلسه جلسه Hören جلسه Lesen جلسه Schreiben جلسه Sprechen دوره آمادگی آزمون B2 زبان آلمانی بصورت جامع…

1,476
685,000 تومان

دوره عمومی آموزش زبان آلمانی سطح A1.1

بدون امتیاز 0 رای
665,000 تومان

مشاهده ویدئو های جلسه جلسه 1 گرامر جلسه 1 مکالمه جلسه 2 گرامر جلسه 2 مکالمه جلسه 1 تحلیل متن…

1,440
665,000 تومان

دوره عمومی آموزش زبان آلمانی سطح A1.2

بدون امتیاز 0 رای
665,000 تومان

مشاهده ویدئو های جلسه جلسه 1 گرامر جلسه 1 مکالمه جلسه 2 گرامر جلسه 2 مکالمه جلسه 1 تحلیل متن…

1,245
665,000 تومان

دوره عمومی آموزش زبان آلمانی سطح A2.1

بدون امتیاز 0 رای
675,000 تومان

مشاهده ویدئو های جلسه جلسه 1 گرامر جلسه 1 مکالمه جلسه 2 گرامر جلسه 2 مکالمه جلسه 1 تحلیل متن…

1,296
675,000 تومان

دوره عمومی آموزش زبان آلمانی سطح A2.2

بدون امتیاز 0 رای
675,000 تومان

مشاهده ویدئو های جلسه جلسه 1 گرامر جلسه 1 مکالمه جلسه 2 گرامر جلسه 2 مکالمه جلسه 1 تحلیل متن…

1,229
675,000 تومان