0 نفر در حال مطالعه

فرم درخواست گواهی دوره

چنانچه زبان آموز دوره های خط به خط vip آکادمی پوریا خانی هستید با تکمیل فرم زیر و  داشتن شرایط زیر میتوانید درخواست گواهی دوره خود را دریافت نمایید.

  1. دوره آفلاین vip را تهیه کرده باشید، شامل هر یگ از دوره های a1 – a2 – b1 یا صفر تا صد که شامل همه این هاست.
  2. از خرید دوره vip سطوح a1 یا a2 یا b1 کتاب منشن و یا اشتارتن ویا به ازای هر سطح حداقل 2 ماه گذشته باشد.
  3. تست انتهای دوره را با نمره قبولی بالای 65 درصد گذرانده باشید.
به بالای صفحه بردن