دوره پکیج کتاب منشن

محبوب ترین ها
درحال رشد

تمام درس های پکیج کتاب منشن

ما 7 دوره برای شما پیدا کردیم
مشاهده
رایگان

دوره رایگان آموزش زبان آلمانی

8 درس
1 ساعت
مبتدی

مینی دوره رایگان آموزش زبان آلمانی …

آنچه یاد خواهید گرفت
حروف الفبا
افعال با قاعده، بی قاعده، ضمایر شخصی
نحوه معرفی
مکالمه در مورد شغل
آرتیکل
اعداد و سن و سال
مکالمه در مورد تاهل
آکوزاتیو